Category: tillbehör-medier

tillbehör maskeringsvätska

I ett tidigare inlägg, skrev jag om olika maskeringsvätskor. Bland annat berättade jag om ett verktyg, “ruling pen”, med vars hjälp man kan lägga på maskeringsvätskan i tunna linjer. ]Nu har jag testat Daniel Smith “masking fluid & applicator”. Det är en liten flaska, 30 ml, maskeringsvätska, tunn och fin, med tillhörande små spetsar av …

Continue reading

maskeringsvätska och “ruling pen”

Beroende på bildens motiv, kan det ibland underlätta att spara ut det vita papperet genom att använda maskeringsvätska. Genom att “pensla på” maskeringsvätska på delar som ska vara vita, kan man fritt måla vidare. Nackdelen kan vara att det maskerade får ganska skarpa kanter, som kan vara svåra att mjuka upp med penseln om man …

Continue reading