om mig

Något om min akvarellmålning

Jag tycker om att bygga upp mina bilder i flera, tunna lager färg, som byggstenar och se hur bilden växer fram. Jag har provat många färger, målat många, många provkartor med kulörer och blandningar, testat flera olika papper! Att lära känna sina färger och sitt papper är en egen, speciell lärprocess.

Att ha fullständig kontroll över färg, vatten och papper går inte. Ibland är det som att de olika komponenterna gör litet som de vill! Men, till viss del är det oförutsägbarheten som gör att det är så roligt med akvarell. Glädjen när man känner att allting stämmer. Jag tror inte att man någonsin kan bli fullärd – det känns som att det är ett ständigt, pågående lärande.

Titta på olika akvarellkonstnärers och akvarellmålares bilder. Är det inte fascinerande, hur något så enkelt som vattenfärg, kan utmynna i så stor mångfald, vad gäller variationer i uttryckssätt.